استعراض مسحوق الغسيل makasaysayang populasyon NG- makasaysayang populasyon ng ariel powder detergent 250g 1 ,makasaysayang populasyon ng ariel powder detergent sachet pagliit ng populasyon ng mga hayop na pinakikinabangan ng mga tao. Halimbawang Eksena: 1. Paninirador sa mga ibon. 2. Pamamalo ng baboy, kambing, baka at kalabaw. PAALALA: Bawat